Αγγλική Γλώσσα

Το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας, όπως διδάσκεται στην ΑΣΚΤ, πρόκειται για μάθημα εφαρμοσμένης γλώσσας πάνω στο εικαστικό πεδίο. Η λογική του ξεφεύγει παντελώς από τη λογική των σχολείων και των φροντιστηρίων. Προετοιμάζει τον φοιτητή να διαβάσει κείμενα για εργασίες, αλλά και για τη θεωρητική και εικαστική του ενημέρωση. Η έμφαση δίνεται στη γραμματική, στην ορολογία και στον γραπτό λόγο, ιδιαίτερα στην ανάγνωση κειμένων τέχνης.

Το κάθε μάθημα είναι δίωρο και ο διδάσκων προσφέρει και τα τρία επίπεδα γνώσης στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα, δηλαδή 2 ώρες επί τρία επίπεδα = 6 ώρες για τους πρωτοετείς και 2 ώρες επί 3 επίπεδα = 6 ώρες για τους δευτεροετείς κάθε χρόνο.

Το επίπεδο Α’ απευθύνεται σε φοιτητές με καθόλου ή λίγες γνώσεις ξένης γλώσσας και γίνεται μια πρώτη προσέγγιση των βασικών γραμματικών φαινομένων που καλύπτουν από άρθρα μέχρι και χρόνους ρημάτων με ταυτόχρονη πρώτη μύηση σε απλά κείμενα ειδικότητας. Συγκεκριμένα:

Ύλη Α1 χειμερινού εξαμήνου: Άρθρα-Ουσιαστικά-Επίθετα
Συγκεκριμένα: Countable and uncountable nouns (Murphy, English Grammar in Use, Units 68-69), Countable nouns with a/an and some (70), A/an and the (71), The (72-73), Names with and without the (76-77), Singular and Plural (78), ’s (the girl’s name) and of … (the name of the book), (80) Comparison-cheaper, more expensive (104), Superlatives (107).

 Εισαγωγή στην ορολογία των εικαστικών τεχνών-μετάφραση εικαστικών κειμένων.

Το επίπεδο Β’ απευθύνεται σε φοιτητές με μια μέση ή αρκετά υψηλή γνώση της γλώσσας που χρειάζονται μια εντατική επανάληψη των πιο πολύπλοκων γραμματικών φαινομένων, όπως είναι οι Υποθετικοί λόγοι, ο Πλάγιος Λόγος κ.ά., ενώ παράλληλα διδάσκoνται κείμενα ειδικότητας. Συγκεκριμένα:

Ύλη Β1 χειμερινού εξαμήνου: Υποθετικοί λόγοι-Ευχές-Υποθετικός χρόνος-Have sth Done- Παθητική Φωνή.
Conditional sentences-1st type (37), 2nd type (38), 3rd type (39-40), Wishes (37-40) Would (40), Passive (41-44), Have sth Done (45).
Ορολογία των εικαστικών τεχνών μέσω της μετάφρασης κειμένων τέχνης.
Το επίπεδο C’ απευθύνεται σε φοιτητές με μια υψηλή γνώση της ξένης γλώσσας, οπότε διδάσκεται μόνο κείμενο ειδικότητας. Η ύλη των C1 χειμερινού - C2 εαρινού - C3 χειμερινού - C4 εαρινού είναι κείμενα μοντέρνας τέχνης που μεταφράζονται, τα οποία είναι διαφορετικά κάθε εξάμηνο. Παράλληλα με την ορολογία διδάσκεται συντακτικό, ορθή χρήση του λεξικού για την επιλογή του πιο δόκιμου όρου για τη μετάφραση, καθώς και γραμματικά φαινόμενα που δυσκολεύουν την κατανόηση των κειμένων.
Σημειώνεται ότι το επίπεδο Α έχει οριστεί ως προαπαιτούμενο του επιπέδου Β, ενώ το επίπεδο Β έχει οριστεί ως προαπαιτούμενο του επιπέδου C
 

 

Βιβλιογραφία

1. Catherine Soanes edt., Angus Stevenson edt., Oxford dictionary of English, Oxford University Press, 2005

2. Edward Lucie-Smith, The Thames and Hudson Dictionary of Art Terms, Thames and Hudson Ltd, 2003

3. Concise Oxford English Dictionary, Oxford University Press, 2006

4. Ian Chilvers edt., Harold Osborne edt., The Oxford Dictionary of Art, Oxford Un. Press, 2004

5. Michael Clarke, The Concise Oxford Dictionary of Art Term, Oxford University Press, 2001
6. Linda Murray, Peter Murray, The Penguin Dictionary of Art and Artists, Penguin Books Ltd, 2004
7. James Hall edt., Dictionary of Subjects and Symbols in Art, John Murray, 1989
8. Herbert Read edt., Nikos Stangos edt., The Thames and Hudson Dictionary of Art and Artists, Thames and Hudson Ltd, 1994

 

 
Τελευταίες Ανακοινώσεις

 

kp

 

 

© 2015 Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.