Ερευνητικά Προγράμματα

Τα πρώτα βήματα του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης βαίνουν παράλληλα με την επιτυχή υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Διεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης – Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (2006-2009)». Το έργο αυτό υλοποιήθηκε μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης) και συγχρηµατοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από το Ελληνικό Δηµόσιο. Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου υλοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις με σημαντικά αποτελέσματα για τη λειτουργία και ανάπτυξη του νεοσύστατου τότε Τμήματος, όπως η προμήθεια βιβλίων με το σύστημα της πολλαπλής βιβλιογραφίας, η πρόσκληση διακεκριμένων επιστημόνων για την οργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων, η κατασκευή της ιστοσελίδας του Τμήματος. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη σύνταξη και έκδοση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, αλλά και στην εκπόνηση της πιλοτικής έρευνας με τίτλο «Αγορά Εργασίας» στο πλαίσιο της οποίας διερευνήθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα καθώς και οι δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος και ιδίως η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στο εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ εντάσσεται και το ερευνητικό έργο «Φύλο-Πυθαγόρας ΙΙ: Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά Λόγου και Τέχνης: 1900-1940», το οποίο υλοποιήθηκε με συμμετοχή έξι εξωτερικών συνεργατών και ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος ως επιστημονικής υπευθύνου. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου αυτού παρουσιάστηκαν σε διημερίδα που οργανώθηκε το έτος 2007. Εξάλλου, το Τμήμα σε μια προσπάθεια συνέχισης της επιτυχούς αυτής πορείας επιδιώκει τη συνεπή παρακολούθηση των εξελίξεων αναφορικά με την προκήρυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων, ευρωπαϊκών και μη. Ερευνητικές προτάσεις έχουν υποβληθεί και υποβάλλονται διαρκώς από μέλη του προσωπικού του Τμήματος. Καθηγητές του Τμήματος συμμετέχουν λχ. στα προγράμματα «Fulbright Specialist Program», «Θαλής», «Αριστεία» και «Αρχιμήδης». Υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος συμμετείχαν στην πράξη «Ηράκλειτος 2 - ΑΣΚΤ» η οποία εντάσσεται στο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς), ενώ μέλη του προσωπικού του Τμήματος συμμετείχαν στην υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ», καθώς και στην υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Dariah-gr - Aνάπτυξη της Ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες - ΔΥΑΣ». Στο πλαίσιο της πράξης «Dariah-gr - ΔΥΑΣ» πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις μεταξύ των οποίων η οργάνωση εκδήλωσης στην ΑΣΚΤ το έτος 2015. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ εντάσσεται και η πράξη «Δομή Απασχόλησης & Καινοτομίας - ΔΑΣΤΑ της ΑΣΚΤ». Στην πράξη αυτή συμμετείχε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, καθώς και φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος οι οποίοι επελέγησαν κατόπιν διαγωνισμού για την επιμέλεια ομαδικών εκθέσεων έργων τέχνης αποφοίτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών. Οι ομαδικές αυτές εκθέσεις με τίτλο «Διάλογος#» πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Δήμου Παλλήνης.

Μέλη του Τμήματος ΘΙΣΤΕ συμμετείχαν στην υλοποίηση του Υποέργου (7) «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών», της συγχρηματοδοτούμενης μέσω ΕΣΠΑ πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» αντικείμενο της οποίας υπήρξε η δημιουργία της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ μέσα από την ένωση των δυνάμεων και της τεχνογνωσίας του clarin:el, εθνικού δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογίας, και του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, ελληνικών συνιστωσών των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών ESFRI CLARIN και DARIAH και ιδρυτικών μελών των σχετικών ERIC αντιστοίχως. 

Με φορέα υποδοχής το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ και συνεργαζόμενο φορέα το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2023, υλοποιείται το πρόγραμμα Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ - Διάχυση της Έρευνας για την Τέχνη σε μια ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΚΗ Κοινωνία (χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ). Στην ομάδα έργου του Κόμβου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, συμμετέχουν 13 επιστήμονες και επιστημόνισσες από τα δύο Τμήματα, ενώ ο Κόμβος διαθέτει ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.techno-logia.gr), σελίδα στο facebook (ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ) και κανάλι στο YouTube. Μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου του Κόμβου εδώ.

Συνέδρια-ημερίδες-workshops

Στο ερευνητικό έργο του Τμήματος εντάσσεται επίσης η οργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών της Τέχνης για την παρουσίαση των Πρακτικών του Β’ Συνεδρίου της Εταιρείας το 2009, καθώς και η οργάνωση του Δ’ Συνεδρίου Ιστορίας της Τέχνης (συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών της Τέχνης) το 2012 και του Συνεδρίου Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής το 2014, αλλά και η ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών των διδασκόντων με επιστημονικούς και λοιπούς φορείς (συμμετοχή σε συντακτικές επιτροπές έγκυρων επιστημονικών περιοδικών, λχ. περιοδικό Leonardo που εκδίδει το ΜΙΤ, συμμετοχή σε διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, projects σε φορείς όπως η Ελληνο-Αμερικανική Ένωση, ή σε συνεργαζόμενους φορείς όπως η Ecole des Beaux Arts, Paris, & το Institut Francais d’ Athènes). 

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν επίσης η οργάνωση των ακόλουθων ημερίδων: «Τέχνη και Επιστήμη: 'Από το Bauhaus στη Βιο-τέχνη'», «Το τυχαίο. Η αντίσταση του αντικειμένου. Μια συζήτηση στην ΑΣΚΤ», και «The artist as host».

Η ΑΣΚΤ συνδιοργάνωσε και το συνέδριο με τίτλο «Το Bauhaus και η Ελλάδα με την ευκαιρία της επετείου των 100 ετών ίδρυσης της Σχολής του Bauhaus στη Βαϊμάρη» μαζί με την Κρατική Ακαδημία Καλών Τεχνών Στουτγάρδης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ. Δείτε επίσης εδώ σχετικά με την έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου.

Επιπλέον, το Μάρτιο του 2022 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ διεπιστημονική ημερίδα με τίτλο «Χαρτογραφώντας Διακαλλιτεχνικές Προσεγγίσεις: Ερμηνευτικές Εφαρμογές Και Ζητήματα Μεθόδου», ενώ το Μάιο του 2019 πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα ημερίδα με τίτλο «Ιστορία της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση»Ιστορία της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση».

Εκδόσεις/δημοσιεύσεις ΑΣΚΤ

Δείτε εδώ τις εκδόσεις/δημοσιεύσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Εδώ μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στο ιστολόγιο των διδακτορικών & μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος.

 

Γνωστικό Αντικείμενο:

 • Θεωρία της Τέχνης, Αισθητική Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία της Τέχνης

Εκπαίδευση

 • 2012: Διδακτορικό δίπλωμα [Dr. phil.] - Ludwig Maximilias Universität, Μόναχο [τίτλος διατριβής: «Έκφραση και χειρονομία: Απόπειρες αποκατασκευής μιας πολύπλοκης σχέσης.»]
 • 2006: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισμός (Ευρωπαϊκός, Ανατολικός, Βαλκανικός)», Κατεύθυνση Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Θεωρίας Λογοτεχνίας και Μεταφρασεολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο - Φιλοσοφική Σχολή
 • 2002: Πτυχίο - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Δημοσιεύσεις [με κριτές]

 • «Bilder heben ein Wissen auf […]“: Das (Nicht-)Wissen der Bilder in der Poetik Anne Dudens». Στο: Turns und kein Ende: Aktuelle Tendenzen in Germanistik und Komparatistik. Olga Laskaridou, Elke Sturm-Trigonakis κ.ά. (επιμ.), Frankfurt aM: Peter Lang 2017, σελ. 347-360
 • Visualität als Schnittstelle – Schnittstellen des Visuellen. (βιβλιοκρισία για: Sandra Poppe: Visualität in Literatur und Film. Eine medienkomparatistische Untersuchung moderner Erzähltexte und ihrer Verfilmungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2007. Στο: IASLonline [IASL = Internationales Archiv für Sozialgeschichte der Literatur (= Παγκόσμιο Αρχείο Κοινωνικής Ιστορίας της Λογοτεχνίας)], ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2009 [ISSN 1612 – 0442]

Μεταφράσεις

Christoph Wulf: Ανθρωπολογία. Ιστορία - πολιτισμός - φιλοσοφία. Αθήνα: Πεδίο 2018 [μετάφραση από τα γερμανικά]

 

Ώρες γραφείου: Τρίτη και Τετάρτη, 12:00-14:00, κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

Γραφείο: Πατάρι αμφιθεάτρου De Chiricο

Τηλ. γραφείου: 210 4801271

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

photo NL

Η Ναυσικά Λιτσαρδοπούλου είναι μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Διδάσκει Ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης των νεότερων χρόνων από την Αναγέννηση έως και το 17ο αιώνα. Το κύριο ερευνητικό της αντικείμενο είναι η φλαμανδική και ολλανδική ιστορία και θεωρία της ζωγραφικής του 17ου αιώνα. Στα ειδικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η σχέση εικόνας και πρωτογενών κειμενικών πηγών, θεωρητικές και κριτικές προσεγγίσεις, ζητήματα πατρωνείας και αγοράς της τέχνης, ζωγραφική και εθνικές ταυτότητες, η εικαστική παραγωγή και ο προσδιορισμός των διαφορετικών εικαστικών ειδών (genres) σε σχέση με τα ιδεολογικά και κοινωνικά συγκείμενα των υπό εξέταση περιόδων.

Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις της συμπεριλαμβάνονται τα: «Karel van Mander. Σχετικά με την τοπιογραφία (1604)» (εισαγωγή, μτφρ., σχόλια).  Ιστορία της Τέχνης, τεύχος 11 (Φθινόπωρο 2022), σς. 152-161, «Εικόνα χωρίς λόγο; Η περίπτωση της ιστορικής φωτογραφίας του Erwin Olaf», στο Νίκος Ερηνάκης, Φανή Παραφόρου (επιμ.), Εικόνα/Λόγος. Ερευνητικά ζητήματα και σύγχρονες προσεγγίσεις. Αθήνα, Εκδόσεις Στιγμός, 2022, σς. 177-199, “Peter Paul Rubens De Imitatione Statuarum” (εισαγωγή, μτφρ., σχόλια).  Ιστορία της Τέχνης, τεύχος 10 (Φθινόπωρο 2021), σς. 134-136, “The Animal as Agent of the Sublime in Rembrandt’s Narratives of Ovid’s Metamorphoses”, Philosophia (Springer) 2021, DOI 10.1007/s11406-021-00372-0. Έχει συγγράψει τις μονογραφίες Η Ζωγραφική Παραγωγή των Κάτω Χωρών κατά τον 17ο αιώνα (Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2015), Τα Συναισθήματα και το Υψηλό. Η αντίληψη της έκφρασής τους στην ιστορική ζωγραφική του Rembrandt. Εκδόσεις Ευρασία, 2019, The Emotions and the Sublime in Rembrandt’s History Painting. Expression and Perception. Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2021.

 

Nafsika Litsardopoulou is Assistant Professor (tenured) at the Department of Theory and History of Art of the Athens School of Fine Arts.

She teaches Early Modern Art History from the Renaissance through the 17th century. Her field of expertise is the Flemish and Dutch theory and history of painting of the 17th century. Her special interests include the relationship of images to primary textual sources, theoretical and critical approaches, patronage and market issues, the question of national identities, the relationship between certain artistic genres and their ideological and social period contexts.

Her recent publications include “Karel van Mander. Σχετικά με την τοπιογραφία (1604)” (introduction, transl, comments). Ιστορία της Τέχνης, τεύχος 11 (Φθινόπωρο 2022), pp. 152-161, «Εικόνα χωρίς λόγο; Η περίπτωση της ιστορικής φωτογραφίας του Erwin Olaf», in Νίκος Ερηνάκης, Φανή Παραφόρου (ed.), Εικόνα/Λόγος. Ερευνητικά ζητήματα και σύγχρονες προσεγγίσεις. Αθήνα, Εκδόσεις Στιγμός, 2022, pp. 177-199, “Peter Paul Rubens De Imitatione Statuarum” (introduction, transl, comments).  Ιστορία της Τέχνης, τεύχος 10 (Φθινόπωρο 2021), pp. 134-136, “The Animal as Agent of the Sublime in Rembrandt’s Narratives of Ovid’s Metamorphoses”, Philosophia (Springer) 2021, DOI 10.1007/s11406-021-00372-0. She is the author of the monographs Η Ζωγραφική Παραγωγή των Κάτω Χωρών κατά τον 17ο αιώνα. Athens, I. Sideris Publications, 2015, Τα Συναισθήματα και το Υψηλό. Η αντίληψη της έκφρασής τους στην ιστορική ζωγραφική του Rembrandt. Εκδόσεις Ευρασία, 2019, The Emotions and the Sublime in Rembrandt’s History Painting. Expression and Perception. Athens, I. Sideris Publications, 2021.

 

Αναλυτικό Βιογραφικό

Ιστοσελίδες:

https://www.researchgate.net/profile/Litsardopoulou-Nafsika

https://asfa.academia.edu/NancyLitsardopoulou 

 

Ώρες γραφείου: Κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

Γραφείο: [εκκρεμεί]

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ.: [εκκρεμεί]

Η Καλλιρρόη Λινάρδου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με γνωστικό αντικείμενο Ιστορία Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα. Κατέχει πτυχίο (1993) στην Αρχαιολογία από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Masters of Arts, 2000), Ύστερη Αρχαιότητα & Βυζαντινές Σπουδές, King’s College, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία, και διδακτορικό (PhD, 2004), Βυζαντινή Τέχνη, Institute of Archaeology and Antiquity, Centre of Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, University of Birmingham, Μεγάλη Βρετανία. Έχει λάβει τις ακόλουθες διακρίσεις: υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, του Arts and Humanities Research Board (A.H.R.B.) της Βρετανικής Ακαδημίας, του Stanley J. Seeger Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, Princeton. Από τον Ιούνιο του 2010 διδάσκει Ιστορία της Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης. Από το 1994 είχε απασχοληθεί ως συμβασιούχος αρχαιολόγος πεδίου σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ από το 2006 έως το 2009 είχε διδάξει ως Λέκτορας (Π.Δ. 407/1982) σε διάφορα Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας Βυζαντινή τέχνη και πολιτισμό. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των μεσαιωνικών εικονογραφημένων χειρογράφων. Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Leslie Brubaker and Kallirroe Linardou, eds, Eat, Drink, and Be Merry (Luke 12:19) – Food and Wine in Byzantium, Papers of the 37th Annual Spring Symposium of Byzantine Studies, in Honour of Professor Α.A.M. Bryer (Aldershot, 2007)
 • ‘The Kokkinobaphos manuscripts revisited: the internal evidence of the books’, Scriptorium, 61/2 (2007), 384-407
 • ‘New visions of old meanings: Parisinus Graecus 135 and some anti-Latin visual implications’, in Angeliki Lymberopoulou, ed., Images of the byzantine world. Visions, messages and meanings. Studies presented to Leslie Brubaker (Aldershot, 2011), 169-184
 • ‘An Alternative to Illustration. Marginalia figuratα in codex Coislin 88 of the Bibliothèque nationale”, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 34 (2013), 285-300
 • ‘Imperial impersonations. Disguised portraits of a Komnenian prince and his father’, in A. Bucossi and A. Rodriguez Suarez (eds), John II Komnenos Emperor of Byzantium: In the Shadow of Father and Son (London, 2016), 155-182
 • ‘Mirroring the Face of God. The Challenge of the “Invisible Face” and the Metropolitan Crucifixion ivory’, in L. Diamantopoulou and M. Gerolemou, eds, Mirrors and Mirroring from Antiquity to the Early Modern Period (London, 2020), 177-187

 

Αναλυτικό βιογραφικό 

Curriculum Vitae 

Ιστοσελίδες:

Academia: Kelly (Kallirroe) Linardou (academia.edu)

Google Scholar: ‪Kallirroe (Kelly) Linardou - ‪Μελετητής Google

Research Gate: Kallirroe Linardou (researchgate.net)

 

Ώρες γραφείου: Κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

Γραφείο: [εκκρεμεί]

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ.:  [εκκρεμεί]

 

Kallirroe (Kelly) Linardou

Kallirroe Linardou is an Assistant Professor in the History of Byzantine and Medieval Art, teaching as a faculty member in the Department of Theory & History of Art, Athens School of Fine Arts, since 2010. She is a graduate of the Department of History & Archeology, University of Ioannina (1993). Her postgraduate and doctoral studies were undertaken in Great Britain: MA in Late Antique and Byzantine Studies, King’s College, London (2000), and Ph.D. in Byzantine Art, Institute of Archaeology and Antiquity, Centre of Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, University of Birmingham, Great Britain (2004). During her postgraduate studies and beyond she has been a recipient of the following scholarships and fellowships: Foundation of State Scholarships (IKY); A.G. Leventis Foundation; Arts and Humanities Research Board (A.H.R.B.) of the British Academy; Stanley J. Seeger Center of Hellenic Studies, University of Princeton. Earlier in her career she has been employed under contract as a field archeologist by the Greek Ministry of Culture. Her specialty is byzantine illustrated manuscripts and she has published variously on this topic; she is currently preparing an anthology of papers dedicated to Byzantine illustrated manuscripts (in Greek).

 • Leslie Brubaker and Kallirroe Linardou, eds, Eat, Drink, and Be Merry (Luke 12:19) – Food and Wine in Byzantium, Papers of the 37th Annual Spring Symposium of Byzantine Studies, in Honour of Professor Α.A.M. Bryer (Aldershot, 2007)
 • ‘The Kokkinobaphos manuscripts revisited: the internal evidence of the books’, Scriptorium, 61/2 (2007), 384-407
 • ‘New visions of old meanings: Parisinus Graecus 135 and some anti-Latin visual implications’, in Angeliki Lymberopoulou, ed., Images of the byzantine world. Visions, messages and meanings. Studies presented to Leslie Brubaker (Aldershot, 2011), 169-184
 • ‘An Alternative to Illustration. Marginalia figuratα in codex Coislin 88 of the Bibliothèque nationale”, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 34 (2013), 285-300
 • ‘Imperial impersonations. Disguised portraits of a Komnenian prince and his father’, in A. Bucossi and A. Rodriguez Suarez (eds), John II Komnenos Emperor of Byzantium: In the Shadow of Father and Son (London, 2016), 155-182
 • ‘Mirroring the Face of God. The Challenge of the “Invisible Face” and the Metropolitan Crucifixion ivory’, in L. Diamantopoulou and M. Gerolemou, eds, Mirrors and Mirroring from Antiquity to the Early Modern Period (London, 2020), 177-187

Η Ασημίνα Κανιάρη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ όπου διδάσκει Ιστορία της Τέχνης από το 2010. Σπούδασε Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (D.Phil), Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (M.Phil) και Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο ΤΕΙ Αθήνας (BA). Από το 2006 έως το 2010 διετέλεσε Ακαδημαϊκή Επισκέπτρια στο Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Academic Visitor and Faculty Member), ενώ το 2009 ήταν Scaliger Fellow στο Πανεπιστήμιο του Leiden. To 2017 διετέλεσε Seeger Fellow στο Πανεπιστήμιο του Princeton.

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα - Διδασκαλία:

Ιστορία, Θεωρία και Ιστοριογραφία της Ευρωπαϊκής Τέχνης κατά το μακρό 19ο και 20ό αιώνα, με έμφαση στις σχέσεις τέχνης και επιστήμης, καλλιτεχνικής θεωρίας και θεσμών. 

 

Αναλυτικό Βιογραφικό

Assimina Kaniari Bio

Assimina Kaniari CV


Ώρες γραφείου: Κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

Γραφείο: Απέναντι από το αμφιθέατρο De Chirico

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

IMG 1169

Ο Κώστας Ιωαννίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής θεωρίας και κριτικής της τέχνης στην ΑΣΚΤ. Έχει δημοσιεύσει μελέτες πάνω στην ιστοριογραφία και την κριτική των εικαστικών τεχνών και της φωτογραφίας σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά. Επίσης τα βιβλία Σύγχρονη Ελληνική Φωτογραφία: Ένας Αιώνας σε Τριάντα Χρόνια (futura, 2008) και μαζί με την Εμμανουέλα Κάντζια το Τρεις εν Πλω (ΜΙΕΤ, 2018). Το πιο πρόσφατο βιβλίο του με τίτλο Μία “Υπερόχως Νόθος Τέχνη: Ποιητικές της Φωτογραφίας. Τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα (futura, 2019) απέσπασε (ομόφωνα) το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας στην κατηγορία “Δοκίμιο-Κριτική”. Υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ, του Ιδρύματος Fulbright (εκπονώντας έρευνα στα αρχεία του ΜοΜΑ της Νέας Υόρκης και του Rockefeller Archive Centre για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο πεδίο του πολιτισμού κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου). Το καλοκαίρι του 2022 ήταν υπότροφος του Clark Art Institute (ΗΠΑ) όπου συνέχισε την έρευνά του πάνω σε ένα υλικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους με φωτογραφίες κρατουμένων από τις Κεντρικές Φυλακές της Σμύρνης (1919-1922). Είναι επιστημονικά υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ, μέλος της Γ.Σ. του ΕΛΙΔΕΚ.

Kostas Ioannidis is Associate Professor of Theory and Criticism at the Athens School of Fine Arts. His essays have appeared in numerous scholarly volumes and journals. His publications include the books Contemporary Greek Photography (Σύγχρονη Ελληνική Φωτογραφία, futura & Thessaloniki Museum of Phtography, 2008) and Three at Sea (Τρεις εν Πλω, MIET, 2018) a book he co-authored with Emmanouela Kantzia. More recently he published the book An exquisitely hybrid art: poetics of photography in the late 19th and early 20th century (Μια “Υπερόχως Νόθος Τέχνη”: Ποιητικές της Φωτογραφίας. Τέλη 19ου- αρχές 20ού αιώνα, futura, 2019) with which he was awarded the State Award for Essay and Criticism (2020). As a Fulbright Scholar (2013) he has done research in the MoMA (NYC) and in the Rockefeller Archive Centre archives on the issue of Greek-USA cultural relationship during the Cold War. Over the past three years he has been conducting research on a body of photographs of prisoners held in the Smyrna Central Prison (1919-1922), a research he continued as a Fellow of the Clark Art Institute (USA) during the summer 2022. Ioannidis is the principal investigator of the research programme TECHNO-LOGIA and a member of the General Assembly of HFRI (Hellenic Foundation for Research and Innovation).

 

Αναλυτικό Βιογραφικό

Curriculum Vitae

Ιστοσελίδες:

https://independent.academia.edu/%CE%9A%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3/Papers

https://indexical.gr

htt ps://techno-logia.gr

 

Ώρες γραφείου: Κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

Γραφείο: Δίπλα από την αίθουσα Διδακτικής της Τέχνης

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.